Svenska flaggregler


Flaggan hissas kl. 8 under perioden 1 mars – 31 oktober. Under den övriga delen av året hissas den kl. 9. Flaggan halas vid solnedgång, eller senast kl. 21. Detta är rekommenderade flaggtider, men tiderna regleras faktiskt inte av någon lag.

Hissa alltid en hel och ren flagga.

Flaggan bör inte vidröra marken, varken när den hissas eller halas.

En blöt eller fuktig flagga måste få torka ordentligt innan man viker ihop den. Vik flaggan så att det blåa fältet kommer utåt, detta eftersom det gula korset lättare blir smutsigt och fläckigt.

Flaggans längd bör uppgå till cirka en fjärdedel av flaggstångens längd.

Vid dödsfall hissas flaggan på halv stång på döds- och begravningsdagen, genom att den hissas i topp, för att omedelbart därefter halas till 1/3 av flaggstångens längd. Efter jordfästning hissas flaggan i topp, för att sedan halas direkt, eller vid rekommenderad tid för halning.

En vimpel kan man hissa när man vill, och den får gärna vara hissad dygnet runt.

Hissa gärna en vimpel, när flaggan inte används, så att flaggstången inte behöver stå ”naken”.

Det finns två olika sorters svenska vimplar, bandvimpeln och korsvimpeln. Bandvimpeln är den klassiskt tvådelade, där det blå fältet alltid ska vända uppåt. Men korsvimpeln, som mer liknar den riktiga flaggan, blå med ett gult kors, blir allt mer populär.

På allmänna flaggdagar bör man undvika vimpeln, och istället hissa den svenska flaggan.