Signalflagga

Signalflaggor och dess betydelse

En signalflagga för båt används för att kommunicera med andra fartyg eller med fastlandet. Genom tiderna har det funnits olika serier av signalflaggor, men de internationella signalflaggorna är de mest använda idag. Flaggorna sätts ofta i dubbel lina, som har sin topp i salningshornet och som sätts fast med en linhållare på masten. Du kan läsa mer om signalflaggor här. 

Hos Langkilde & Søn är våra signalflaggor sydda i extra slitstark flaggduk. 

Signalflagga för båt


Signalflagga är en flagga man använder för att kommunicera med andra fartyg eller med fastlandet. Historiskt sett har det funnits olika serier av signalflaggor, men de internationella signalflaggorna är idag de som används mest. 

 

Innan radion uppfanns var en signalflagga ett av få sätt amiralen kunde styra sin flotta på under ett sjöslag och handelsfartyget kunde begära hjälp på eller det ända sättet man kunde hälsa på varandra till sjöss. I mer modern tid har flaggorna mest använts för att uppmärksamma andra sjömän om att dykning eller fiske pågår. 

 

Härunder kan du se en sammanställning över de olika betydelser signalflaggorna har beroende på om det är under militär eller civil användning. Langkilde & Søn förhandlar signalflagga för båt i hög kvalitet. Vi erbjuder ett helt ställ med 40 signalflaggor, så har du alltid de du behöver ombord på båten. 

 

Flagga

Bokstav

Civil betydelse

Militär betydelse

A Dykare i vattnet, håll undan!  
ICS Bravo.svg B Jag lastar/lossar/transporterar farligt gods. Jag kommer att avfyra ett eller flera vapen.
< C Svar: Ja.  
ICS Delta.svg D Håll undan, jag har svårt att manövrera!  
ICS Echo.svg E Jag ändrar kurs mot styrbord.  
ICS Foxtrot.svg F Jag är havererad, tag kontakt med mig. Håll undan, jag utför flygoperationer.
ICS Golf.svg G Jag behöver lots. För fiskebåt: Jag tar hem redskap.  
ICS Hotel.svg H Jag har lots ombord. Håll undan, jag utför helikopteroperationer.
ICS India.svg I Jag ändrar kurs mot babord.  
ICS Juliet.svg J Brand ombord och last av farligt gods. Håll undan!  
ICS Kilo.svg K Jag vill ha kontakt med dig.  
ICS Lima.svg L Till sjöss: Stanna omedelbart. I hamn: Karantän.  
ICS Mike.svg M Fartyget står stilla. Jag har läkarjour.
ICS November.svg N Svar: Nej.  
ICS Oscar.svg O Man överbord!  
ICS Papa.svg P I hamn: All personal till fartyget.  
ICS Quebec.svg Q Fartyget är fritt från smitta. Tillbakakallelse av fartygets mindre båtar.  
ICS Romeo.svg R Mitt fartyg gör ingen fart.  
ICS Sierra.svg S Jag backar.  
ICS Tango.svg T Partrålning vid fiske. Håll undan!  
ICS Uniform.svg U Du är på väg mot fara.  
ICS Victor.svg V Jag behöver hjälp!  
<ICS Whiskey.svg W Jag behöver läkare!  
ICS X-ray.svg X Fortsätt inte utan avvakta mina signaler.  
ICS Yankee.svg Y Jag draggar.  
ICS Zulu.svg Z Jag behöver bogsering. För fiskebåt: Lägger nät.  
ICS November.svgICS Charlie.svg N og C Jag är i nöd! (Mayday).  

Siffervimplar

ICS Pennant Zero.svg Pennant 0 Siffran 0.  
ICS Pennant One.svg Pennant 1 Siffran 1.  
ICS Pennant Two.svg Pennant 2 Siffran 2.  
ICS Pennant Three.svg Pennant 3 Siffran 3.  
ICS Pennant Four.svg Pennant 4 Siffran 4.  
ICS Pennant Five.svg Pennant 5 Siffran 5.  
ICS Pennant Six.svg< Pennant 6 Siffran 6.  
ICS Pennant Seven.svg Pennant 7 Siffran 7.  
ICS Pennant Eight.svg Pennant 8 Siffran 8.  
ICS Pennant Niner.svg Pennant 9 Siffran 9.  

Specialflaggor

ICS Answer.svg Answer Svarsvimpel

När svarsvimpeln hänger över en annan flagga ska flaggans civila betydelse användas.

ICS Repeat One.svg 1. Sub första likhetstecken -
ICS Repeat Two.svg 2. Sub andra likhetstecken -
ICS Repeat Three.svg 3. Sub tredje likhetstecken -
ICS Repeat Four.svg 4. Sub fjärde likhetstecken  

Militärt

Flagga

Siffra

Betydelse

ICS Zero.svg 0 Siffran 0.
ICS One.svg 1 Siffran 1.
ICS Two.svg 2 Siffran 2.
ICS Three.svg 3 Siffran 3.
ICS Four.svg 4 Siffran 4.
ICS Five.svg 5 Siffran 5.
ICS Six.svg 6 Siffran 6.
ICS Seven.svg 7 Siffran 7.
ICS Eight.svg 8 Siffran 8.
ICS Niner.svg 9 Siffran 9.

Specialflaggor

ICS Prepare.svg Preperation Används ceremoniellt vid solupp- nedgång.
ICS Question.svg Question -
ICS Negative.svg Negation -
ICS Designation.svg Designation -
ICS Corpen.svg Course Pennant -
ICS Turn.svg Turn -
ICS Screen.svg Screen -
ICS Speed.svg Speed -
ICS Station.svg Station -
ICS Port.svg Port -
ICS Starboard.svg Starboard -
ICS Formation.svg Formation -
ICS Division.svg Division -
ICS Squadron.svg Squadron -
ICS Group.svg Group -
Subdivision -
Emergency -

Låt dig inspireras... Följ oss på instagram