Gästflaggor

När man seglar i utländska farvatten är det god sed att hissa värdnationens flagga. Det kallas att hissa gästflagga eller destinationsflagga. Den föres under styrbords vantspridare (den goda sidan) eller om man har motorbåt så på masttoppen. Att hissa gästflagga gör man av artighet till landet man besöker och flaggan kallas därför också artighetsflagga. Man får endast föra en destinationsflagga åt gången, så om man färdas från ett land till ett annat, byter man flagga vid gränsen. 

Hos Langkilde & Søn är alla våra båtflaggor sydda i otroligt kraftigt material.

När använder man gästflagga eller destinationsflagga? 

Man använder gästflaggor på båten när man ankommer till ett annat land. Genom att hissa värdnationens flagga visar men respekt vid ankomst. Själva gästflaggan föres under styrbords vantspridare eller på motorbåtens masttopp, och den hissas vid normal flaggtid under uppehållet i utlandet eller när man anländer till gästnationens farvatten eller hamn. Om du seglar direkt från egen hamn till den utländska hamnen kan du hissa gästflaggan direkt vid avresa. Men det är viktigt att du endast har en destinationsflagga hissad åt gången och att du halar båtflaggan igen innan du lämnar landets farvatten.

Utländska gäster ombord och båtflaggor

Du har möjlighet att hedra en utländsk gäst ombord på din båt genom att föra personens nationsflagga under styrbord vantspridare. Återigen gäller det att båtflaggorna följer normala flaggtider. 

Hälsning till sjöss

I vissa fall är det passande att hälsa på andra fartyg till sjöss. Det kan till exempel vara när man möter ett örlogsskepp med befälsvimpel i masttoppen, men man kan också hälsa på andra civila båtar man möter på sin resa. När man gör en hälsning sänker man båtflaggan till halv stång och väntar på att den båt man möter besvarar hälsningen, sedan hissar man flaggan i topp igen. Man behöver inte hälsa på andra båtar, det är helt frivilligt om man väljer att göra det. Men att inte hälsa tillbaka när man möts av en hälsning anses som väldigt oartigt. 

Låt dig inspireras... Följ oss på instagram