Flaggvägledning

Vilken storlek ska flaggan ha?

Här hittar du svar på hur stor flaggan, vimpeln, vindstruten eller flaggan till båten ska vara. Huvudregeln är, att flaggan och vimpelns storlek är beroende av flaggstångens längd. Och den marina flaggan beror på båtens storlek.

Kort sagt gäller följande regler:

En flaggas höjd bör vara 1/5 del av flaggstångens höjd.

En vimpel bör vara hälften så lång som flaggstången.
 

Bandvimpel eller korsvimpel?

Vimpel är det klassiska valet till vardags. Vimpeln är lång och smal och dansar lätt i vinden. Man kan nästan beskriva vimpeln som flaggans fräcka lillasyster, som leker i vinden och slår knutar. Vimpeln kräver plats 360 grader runt i dess fulla längd. Den är monterad på en vimpelpinne med en ring, där båda ändor av flagglinan sätts fast. Räkna med att vimpeln kanske måste bytas två gånger om året.

Den klassiska svenska vimpeln är delad längs vimpelns längd, i ett blått och gult fält. Vi kallar den för bandvimpel. Om möjligt, så ska det blåa fältet vända uppåt. Historiskt sett är detta den klassiska utformningen av den svenska vimpeln. Men på senare år har det även tillkommit blågula korsvimplar, som mer liknar den vanliga flaggan, men med vimpelns avlånga form. Korsvimpeln är t.ex. vanlig i vårt grannland Danmark. Men i Sverige har korsvimpeln inget stöd i traditionen, utan är ett modernt tillskott bland vimplar.
 

Flaggstångens längd

Det finns inga regler för hur hög en flaggstång får vara. En tumfingerregel är att man ska kunna se hela flaggan över husets tak. Det kräver att flaggstången är ca. 3 meter högre än husets högsta punkt - beroende på terräng etc.

 

Lite om vindstrutar

En vindstrut kan ha många längder och det finns inga refler om hur lång den bör vara. Hos Langkilde & Søn tillverkar vi alla vindstrutar till privatpersoner med en diameter på 21cm och rekommenderar att längden är förhållandevis kort. Det beror på att det krävs mycket vind för att struten ska veckla ut sig. Vi gör både enfärgade och randiga.
 

Binda flaggknop

Det kan vara lite av ett pillerarbete - men vilken tur att du kan få hjälp av denna lilla video!