Så flaggar du på din båt


Flaggan markerar ägarens nationalitet och under seglats får flaggan vara hissad dygnet runt. När båten är förtöjd och man befinner sig ombord, gäller samma flaggtider som för allmän flaggning. Flaggan hissas kl. 8 och halas vid solnedgång, eller senast kl. 21. Flaggan bör alltid föras när det finns andra båtar inom synhåll och alltid när man befinner sig i utländska farvatten.

Gästflaggor

När man seglar utomlands, är det god sed att följa värdlandets regler. Men man bör alltid använda gästflagga, eller artighetsflagga som det också kallas, och denna bör föras på styrbordssidan, som en artighetsgest mot värdlandet, eftersom det är båtens ”goda” sida.

Flagghälsning


Vid speciella tillfällen kan en båt under seglats utföra en flagghälsning, till exempel när man möter ett örlogsfartyg med befälsvimpel i masttoppen, men man kan även hälsa på civila båtar, som båtar från den egna båtklubben eller liknande. Vid flagghälsning sänker man flaggan långsamt till halv stång och väntar tills den mötande båten besvarar hälsningen. Sedan hissas flaggan i topp igen.

Flagghälsning får bara utföras på nära håll och då omständigheterna tillåter det utan att riskera någons säkerhet.

Att hälsa är helt frivilligt, men att besvara en hälsning är en skyldighet.


Sorgflaggning ombord


Vid sorgflaggning hissas flaggan i topp, för att sedan sänkas till en tredjedel av stångens längd. När sorgflaggningen är avslutad, hissas flaggan i topp och halas sedan omedelbart. Om båten står förtöjd, följer man bara de allmänna flaggreglerna vid dödsfall.


Vimplar på båt


På en båt representerar vimplarna båtägarens eller skepparens medlemskap i olika klubbar, organisationer eller avlagd examina. Vimplarna bör, precis som flaggor, vara hela och rena. Trasig och/eller smutsiga vimplar ska bytar ut till nya, och de gamla kan brännas.


Signalflaggor


Användningen av signalflaggor till sjöss är ett enkelt och internationellt sätt att kommunicera på, fartyg emellan. Innan radion uppfanns, var detta det enda sättet att kommunicera på, men idag används det mest som upplysning vid dykare i vattnet, fiske med redskap eller dylikt.

Flagga

Bokstav

Civil betydelse

Militär betydelse

A Dykare i vattnet, håll undan!
ICS Bravo.svg B Jag lastar/lossar/transporterar farligt gods. Jag kommer att avfyra ett eller flera vapen.
< C Svar: Ja.
ICS Delta.svg D Håll undan, jag har svårt att manövrera!
ICS Echo.svg E Jag ändrar kurs mot styrbord.
ICS Foxtrot.svg F Jag är havererad, tag kontakt med mig. Håll undan, jag utför flygoperationer.
ICS Golf.svg G Jag behöver lots. För fiskebåt: Jag tar hem redskap.
ICS Hotel.svg H Jag har lots ombord. Håll undan, jag utför helikopteroperationer.
ICS India.svg I Jag ändrar kurs mot babord.
ICS Juliet.svg J Brand ombord och last av farligt gods. Håll undan!
ICS Kilo.svg K Jag vill ha kontakt med dig.
ICS Lima.svg L Till sjöss: Stanna omedelbart. I hamn: Karantän.
ICS Mike.svg M Fartyget står stilla. Jag har läkarjour.
ICS November.svg N Svar: Nej.
ICS Oscar.svg O Man överbord!
ICS Papa.svg P I hamn: All personal till fartyget.
ICS Quebec.svg Q Fartyget är fritt från smitta. Tillbakakallelse av fartygets mindre båtar.
ICS Romeo.svg R Mitt fartyg gör ingen fart.
ICS Sierra.svg S Jag backar.
ICS Tango.svg T Partrålning vid fiske. Håll undan!
ICS Uniform.svg U Du är på väg mot fara.
ICS Victor.svg V Jag behöver hjälp!
<ICS Whiskey.svg W Jag behöver läkare!
ICS X-ray.svg X Fortsätt inte utan avvakta mina signaler.
ICS Yankee.svg Y Jag draggar.
ICS Zulu.svg Z Jag behöver bogsering. För fiskebåt: Lägger nät.
ICS November.svgICS Charlie.svg N og C Jag är i nöd! (Mayday).

Siffervimplar

ICS Pennant Zero.svg Pennant 0 Siffran 0.
ICS Pennant One.svg Pennant 1 Siffran 1.
ICS Pennant Two.svg Pennant 2 Siffran 2.
ICS Pennant Three.svg Pennant 3 Siffran 3.
ICS Pennant Four.svg Pennant 4 Siffran 4.
ICS Pennant Five.svg Pennant 5 Siffran 5.
ICS Pennant Six.svg< Pennant 6 Siffran 6.
ICS Pennant Seven.svg Pennant 7 Siffran 7.
ICS Pennant Eight.svg Pennant 8 Siffran 8.
ICS Pennant Niner.svg Pennant 9 Siffran 9.

Specialflaggor

ICS Answer.svg Answer Svarsvimpel

När svarsvimpeln hänger över en annan flagga ska flaggans civila betydelse användas.

ICS Repeat One.svg 1. Sub första likhetstecken -
ICS Repeat Two.svg 2. Sub andra likhetstecken -
ICS Repeat Three.svg 3. Sub tredje likhetstecken -
ICS Repeat Four.svg 4. Sub fjärde likhetstecken

Militärt

Flagga

Siffra

Betydelse

ICS Zero.svg 0 Siffran 0.
ICS One.svg 1 Siffran 1.
ICS Two.svg 2 Siffran 2.
ICS Three.svg 3 Siffran 3.
ICS Four.svg 4 Siffran 4.
ICS Five.svg 5 Siffran 5.
ICS Six.svg 6 Siffran 6.
ICS Seven.svg 7 Siffran 7.
ICS Eight.svg 8 Siffran 8.
ICS Niner.svg 9 Siffran 9.

Specialflaggor

ICS Prepare.svg Preperation Används ceremoniellt vid solupp- nedgång.
ICS Question.svg Question -
ICS Negative.svg Negation -
ICS Designation.svg Designation -
ICS Corpen.svg Course Pennant -
ICS Turn.svg Turn -
ICS Screen.svg Screen -
ICS Speed.svg Speed -
ICS Station.svg Station -
ICS Port.svg Port -
ICS Starboard.svg Starboard -
ICS Formation.svg Formation -
ICS Division.svg Division -
ICS Squadron.svg Squadron -
ICS Group.svg Group -
Subdivision -
Emergency -